Speciaal Corona-bericht

Vanwege eventuele beperkende Corona-maatregelen kunnen workshops fysiek, online of in hybride vorm plaatsvinden. Het workshopprogramma voor het najaar is in de maak en wordt na de zomerperiode verder aangevuld. Kijk op de website van het Zorgmarketingplatform voor het laatste nieuws en de agenda met actuele online sessies, clinics, trainingen en opleidingen.

Workshop Strategische zorgmarketing

Zorgorganisaties moeten zich scherper positioneren en profileren in de slag om de klant. Strategische zorgmarketing biedt daarvoor een oplossing. Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag hoe men het strategisch marketingbeleid moet invullen en hoe je tot een goede marketingstrategie komt. In deze workshop leer je in één dag hoe je dat aanpakt.

Workshop Zorgmarketing voor managers en zorgprofessionals

Steeds meer zorgorganisaties raken overtuigd van de noodzaak om aan ‘marketing’ te doen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor directeuren, managers en zorgprofessionals.  De invoering van marketing in de zorg blijkt in de praktijk vaak lastig omdat er veel verschillende beelden over ‘marketing’ leven en kennis van marketing beperkt en versnipperd aanwezig is. Deze workshop geeft managers en zorgprofessionals een goede introductie in zorgmarketing. 

Workshop Succesvol zorgmarketingplan

Met een goed zorgmarketingplan heb je meer kans dat je de marketingdoelen van de organisatie weet te realiseren. Een zorgmarketingplan geeft duidelijkheid over het doel, de uitgangspunten, de taakverdeling, de marketingacties die uitgevoerd moeten worden en het gewenste eindresultaat. Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag hoe men tot een goed zorgmarketingplan komt. In deze workshop leer je in één dag hoe je dat aanpakt.

Online Masterclass Strategisch Marketingplan Zorg in 5 stappen

In korte tijd een Strategisch Marketingplan voor jouw eigen zorgorganisatie. Dat is het doel van deze online masterclass. Je gaat zelf aan de slag. Je krijgt concrete handvatten, tips en voorbeelden voor het maken van jouw eigen marketingplan. Ook kun je vragen stellen, klankborden en ervaringen uitwisselen met collega-zorgmarketeers van andere zorgorganisaties.  

Workshop Businessmodel innovatie in de zorg

Bestaande oplossingen voldoen steeds minder voor de grote uitdagingen in de zorg. Daarnaast biedt nieuwe technologie (internet, mobiel, sociale media, digitale zorg, etc.) volop kansen om de zorg beter, goedkoper en klantgerichter te maken. Kortom, er is grote behoefte aan nieuwe, betere en meer innovatieve ‘businessmodellen’ en ‘waardeproposities’ in de zorg. Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag hoe men tot nieuwe, betere en innovatieve businessmodellen komt. In deze workshop leer je in één dag hoe je dat aanpakt.