Live Kennissessie Levensloopbestendig wonen & Zorg op afstand

In een snel veranderende samenleving, waarin technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, is de relatie tussen gezondheid en wonen van cruciaal belang. Vooral in Nederland, waar de vergrijzing toeneemt en de behoefte aan zorg op afstand steeds groter wordt.

 

Levensloopbestendig wonen gaat over het aanpassen van een woning, zodat deze geschikt blijft voor bewoners van alle leeftijden, met of zonder fysieke beperkingen. Dit omvat onder andere het verwijderen van drempels, het installeren van handgrepen en het creëren van ruimte voor bijvoorbeeld een traplift of rolstoel. De vraag die bij dit thema centraal staat, is waar mensen willen wonen indien ze hulpbehoevend worden, en in hoeverre zij momenteel bezig zijn met de levensloop-bestendigheid van hun woning.

 

Daarnaast is er de opkomst van zorg op afstand, waarbij technologieën zoals videobellen en gezondheidsapps de traditionele zorgverlening aanvullen of zelfs vervangen. Hierdoor wordt de afstand tussen patiënt en zorgverlener verkleind, wat voordelen biedt zoals snellere toegang tot de zorg en meer flexibiliteit voor zowel zorgverlener als patiënt. Echter, de vraag
blijft in hoeverre iedereen het eens is met deze digitalisering van de zorg, en hoe deze vorm van zorg wordt ervaren door zowel jongere als oudere generaties.

 

Eind 2023 heeft MarketResponse onderzoek uitgevoerd naar de voorkeuren, houding en het gedrag van verschillende leefstijlen met betrekking tot levensloopbestendig wonen en zorg op afstand. Met het doel om, met behulp van inzichten uit de gedragswetenschap, hier inzicht in te krijgen en om mogelijke verbeterpunten en toekomstige ontwikkelingen te identificeren. Op 27 juni deelt MarketResponse de inzichten uit het onderzoek en begeleiden de discussie hoe je daar als organisatie in wonen zorg-welzijn beste mee om kunt gaan.

 

Datum: 27 juni
Tijd: 09:00 t/m 12:30
Locatie: Veemarktkade 8 in ‘s-Hertogenbosch (10 min. lopen vanaf centraal station Den Bosch)